Želimo da se pohvalimo da je tzv. „Savograd” - zgrada Sava Bussiness Center, u kojoj se nalazi OfficeMe, dobila LEED Gold sertifikat. Našim zakupcima tako garantujemo najnovije standarde u pogledu rada i boravka u poslovnom prostoru. Poslovni čovek provede puno vremena na radnom mestu i to okruženje dosta utiče na njegovu efikasnost. Zato je važno naglasiti da LEED sertifikovane zgrade garantuju i visok unutrašnji kvalitet, posebno vazduha, što utiče na zdravlje korisnika prostora.

Ovaj sertifikat dodeljuje Savet za zelene zgrade SAD - USGBC (U.S. Green Building Council), neprofitna organizacija sa sedištem u Vašingtonu.  

Kada je u pitanju zgrada, to znači da su poštovani najviši standardi za gradnju održivu sa aspekta potrošnje energije i prirodnih resursa, a oni se tiču potrošnje vode i enegije, zagađenja vazduha, materijala i sirovina od kojih je sagrađena zgrada, kvaliteta unutrašnjeg okruženja, lokacije i povezanosti, društvene odgovornosti i profita. 

Zgrade se ocenjuju prema broju sakupljenih bodova i zgrada može dobiti običan, srebrni, zlatni ili platinasti sertifikat.

LEED sertifikacija time uvodi red u izgradnju i usmerava na pravilno projektovanje, brigu o životnoj sredini i štednju energije.

Za one koje se ne bave gradnjom, radi lakšeg razumevanja, može se reći da LEED sertifikat za zgradu znači isto ono što znači deklaracija na ambalaži za hranu: važne informacije koje svedoče o sastavu i kvalitetu proizvoda. Jedna od najpoznatijih zgrada u Sjedinjenim Američkim Državama koja poseduje LEED Gold sertifikat je Empire State Building.

 

Vrh stranice