OfficeMe poslovni prostor nalazi se u zgradi koja ima pored školsku ustanovu sa kapacitetom od preko 150 dece. Poseduje grupe predškolskog uzrasta od 6 meseci do polaska u školu.

Dečiji vrtić RSD Bajka, Novi Beograd

  • Verifikovana predškolska ustanova
  • Licencirana od Ministarstva prosvete i sporta
  • Ima pravo na realizaciju pripremnog predškolskog programa.
  • U sistemu su subvencionisanja boravka dece u našoj predškolskoj ustanovi.

Nude Vam celodnevni i poludnevni boravak dece uzrasta od 6 meseci do polaska u školu, uključujući pripremni predškolski program.

Fakultativne aktivnosti-sport, gluma, engleski

Tim radnika u Predškolskoj ustanovi RSD Bajka sastavljen je od medicinskih sestara-vaspitača u jaslenim grupama i vaspitača u vrtićkim grupama, pomoćno-tehničkog osoblja

Stručni saradnici-psiholog, pedagog, logoped, pedagog za fizičko vaspitanje.

Hrana se sprema u kuhinji koju poseduju oba njihova objekta prema jelovniku koji sastavlja nutricionista u skladu sa uzrastom.

 

Vrh stranice