Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
Sala za sastanke C1 - dnevni zakup 120 144