Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
Kancelarija br 11 - Faza C 1,250 1,500