Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
Zakup sale C2 u fazi A i zakup sale C1 u fazi B za mesec jul 10,000 12,000