Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
040 Korišćenje sale C2 na mesečnom nivou 1 1 160 192