Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
040 Kancelarija broj 4 - Faza B 1 1 1,000 1,200