Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
039 Open space polumesečni zakup - Faza B 1 1 100 120