Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
036 Virtuelna kancelarija- zakup 5 meseci 200 240