Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
033 Kancelarija broj 3 - Faza B 1,000 1,200