Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
027 Pretplata telefonske linije 1 1 10 12