Kncelarija sa šest radnih pozicija, u potpunosti opremljena, sto,stolica,natkazna,komoda.

Mogućnost svakodnevnog korišćena sale C2.

  Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
015 Kancelarija broj 15 - Faza A 1 1 1,000 1,200