Kncelarija sa četiri radne pozicije, u potpunosti opremljena, sto,stolica,natkazna,komoda.

Mogućnost svakodnevnog korišćena sale C2.

  Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
002 Kancelarija broj 2 - Faza A 1 1 800 960