Ukljucuje svoj sto, stolicu, natkaznu, mogucnos koriscenja sale C2 svakod dana u trajanju od 30 minuta.

  Šifra Naziv usluge J.M. Količina u pakovanju Cena bez PDV-a
Cena sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
017 Open space mesečni zakup - Faza A 1 1 100 120